Gastelaars


Een Oerol project (2016)

Vogelaars bestuderen vogels; gastelaars bestuderen … gasten. De kinderen van Terschelling zijn experts in het onderzoeken van de eilandgasten. Het resultaat van hun wetenschappelijke studie wordt tentoongesteld in een observatiehut op het strand. Op basis van vijf trekvogels die jaarlijks het eiland aan doen, hebben zij de eilandgasten gerubriceerd. Wat is hun habitat op het eiland? Wat eten zij op hun foerageplekken? In de observatiehut bestuderen de bezoekers zelf hun medegasten op het strand. Maar pas op als je komt kijken: alle gasten dienen geringd te worden voor het onderzoek naar hun trekroutes.


Het jeugdjournaal over Gastelaars: hierwww.gastelaar.com

.


stichting kleine Kunsten wordt gesponsord door Alexis BV